Ryba też zwierz!

Socjolog od kuchni

ryba

Zastanawia mnie, że dziś – w dobie różnorodności, mód żywieniowych, knajp dla wegetarian, wegan, bezglutenowców itp… – restauratorzy i dostawcy usług cateringowych nie idą z duchem czasu chcąc zdobywać rynek, dziś tak różnorodnej klienteli. Oczywiście nie mam na myśli wszystkich, ale zadziwia mnie, jak często wciąż można spotkać się z rybą w ofercie dań wegetariańskich. Uczestnicząc w szkoleniach, czy konferencjach nadal nie jest rzadkością, aby jedynym wyborem „bezmięsnym” (wedle opinii organizatorów) była ryba. Już jakiś czas temu wysnułam hipotezę, że podawanie ryby jako „nie mięsa” może wiązać się z silną tradycją katolicką w naszym kraju, która dopuszcza jedzenie ryby w czasie postu.

Mój postulat jest następujący:

Drodzy restauratorzy! Więcej roślin! Możecie nawet unikać nabiału i jaj – wegetarianin też z chęcią zje taki posiłek, a weganin będzie wniebowzięty, że wreszcie nie pozostają mu suche ziemniaki 😉 To naprawdę nie jest trudne, wystarczy odrobina dobrej woli i kreatywności 🙂

Jeśli macie znajomych…

View original post 19 słów więcej

Świat bez autorytetów wymaga kompetencji

Socjolog od kuchni

Nowoczesny świat nie uznaje wiary „na słowo”, w momencie, kiedy wystarczającym uzasadnieniem dla wiedzy przestaje być moc autorytetu zasadniczą rolę zaczynają odgrywać kompetencje odbiorcy. Oczywiście, dysponujemy wiedzą ekspertów, którzy prezentują swoje racje, jednak w przeciwieństwie do dawnych autorytetów ich status nie jest wystarczającym czynnikiem uzasadniającym rację. Ekspert, w przeciwieństwie do autorytetu (osobowego, czy też nie) ma prawo się mylić, weryfikować swoje zdanie pod wpływem nowych danych. Wszelkie potknięcia wpływają więc w oczach odbiorców na wiarygodność badacza, autorytet znajdował się w dużo bardziej komfortowej sytuacji, gdyż wszelkie zmiany mogły zostać uzasadnione objawieniem zesłanym przez siły wyższe niż on sam.

Jednak nie tylko rola eksperta jest trudniejsza niż jego poprzednika – autorytetu. Także współczesny odbiorca ma trudniejsze zadanie do wykonania. Ponieważ wiedza, która jest mu dostarczana nie może być już przyjmowana „na wiarę” musi on wyposażyć się w zestaw kompetencji, które pomogą mu odnaleźć się w świecie różnorodnej i szybko dezaktualizującej się…

View original post 98 słów więcej

Szacowanie ryzyka

Socjolog od kuchni

Nie ukrywam, że pozostaję pod wrażeniem książki Giddensa „Nowoczesność i tożsamość”. Sporo w niej mowy o ryzyku wpisanym w świat nowoczesny. W ciągle zmieniających się warunkach konieczne jest szacowanie trudności, które mogą nam się przytrafić na drodze do realizowanego celu. Muszę przyznać, że umiejętności dostrzegania barier zostałam całkiem dobrze nauczona w procesie socjalizacji. Nieco trudniej jest się nauczyć kompetencji uzupełniającej, polegającej na szukaniu rozwiązań w obliczu pojawiających się trudności. Pomocna, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym może być w tym zakresie metoda projektowa.

Wnioskując o dofinansowanie projektu ze środków UE mamy do wypełnienia taką oto tabelę, dotyczącą ryzyka, jakie możemy napotkać:

wniosek

 Kluczowa jest w niej ostatnia kolumna, w której musimy zastanowić się nad środkami, które możemy przedsięwziąć w obliczu pojawiających się trudności. Z jedne strony mamy więc zapobieganie, a więc planując działanie musimy przemyśleć, na jakie bariery możemy napotkać i co zrobić, aby przeciwdziałać ich wystąpieniu. Jeśli jednak…

View original post 223 słowa więcej

Jesteś tym co jesz!

Socjolog od kuchni

Krótka analiza wyborów żywieniowych w świetle koncepcji Anthonego Giddensa

Wszyscy wiemy, że dzięki procesowi żywienia dostarczamy swojemu organizmowi materiału budulcowego. Jesteśmy wielką fabryką, która sama produkuje materiał na swoje mury i instalacje. Powiedzenie „Jesteś tym co jesz” w świecie późnej nowoczesności nabiera jednak nowego znaczenia. W trakcie posiłku budujemy nie tylko swoją fizyczną formę, ale także swoją tożsamość. Stojąc przy sklepowej półce, czy zastanawiając się nad wyborem restauracji odpowiadamy sobie na pytanie „kim jestem?”.

Jak słusznie zauważa Anthony Giddens nie żyjemy już wczasach, w których wybór w dużej mierze pozostawał poza nami, w których narzucone przez tradycję i obyczaj ramy wprost wskazywały na to co jest dobre, a co złe. Dziś horyzont możliwości jest znacznie szerszy, a sposób życia nie jest przejmowany pokolenia na pokolenie, lecz przyjmowany i wciąż na nowo redefiniowany.  Nie da się ukryć, że w obliczu tak wielu możliwości, sprzecznych wartości i informacji proces decyzyjny nie jest…

View original post 370 słów więcej

Złoty wiek

Socjolog od kuchni

“Dzisiejsza młodzież lubi luksus, ma złe maniery, nie uznaje żadnych autorytetów i nie ma szacunku dla starszych. W naszych czasach dzieci stały się tyranami. Nie są posłuszne swoim rodzicom, zbyt szybko jedzą i tyranizują nauczycieli.”

Ten oto cytat autorstwa Sokratesa poznałam będąc uczennicą gimnazjum, za sprawą podręcznika do biologii. Był to moment przełomowy, rozpoczynający moje rozważania dotyczące motywu złotego wieku. Choć sam termin jeszcze nie był mi ówcześnie znany, zaczęłam rozmyślać nad idealizacją przeszłości. Motyw złotego wieku w kulturze zachodniej ma swoje źródła w mitologii greckiej, która dzieliła dzieje ludzkości na cztery epoki. Pierwszą z nich był właśnie wiek złoty, który wyrózniał się obfitością, radością i pokojem. Kolejne następujące po nim – srebrny, spiżowy/brązowy i żelaza – charakteryzowały się regresem zarówno warunków życia, jak i ludzkości. Podobne motywy pojawiały się także w innych kulturach, jak choćby w mitologii indyjskiej.

Wątek złotego wieku można uznać za ponadczasowy, jest on obecny nie…

View original post 242 słowa więcej

Między pragnieniem a kontrolą

Socjolog od kuchni

Jedzenie, nie tylko zbiór mikro i makroelementów służących przetrwaniu, ale również przedmiot uczuć. Z jednej strony obiekt pożądania, źródło przyjemności, spoiwo społeczne, z drugiej przedmiot kontroli, przyczyna wyrzutów sumienia. Współczesna kultura kształtuje w jej uczestnikach ambiwalentny stosunek względem żywności, który można by określić mianem bulimicznego. Bulimia jest to zaburzenie odżywiania, które charakteryzuje się epizodami niepohamowanego apetytu i zachowaniami kompensacyjnymi, które mają przeciwdziałać ich skutkom, w postaci przyrostu wagi. Tak definiowana choroba zdaje się charakteryzować nie tylko poszczególne jednostki, ale również współczesną kulturę, która oscyluje między kuszeniem a kontrolą.

Bezsprzecznie szczególnie reklamom żywności zawdzięczamy promowanie wysokoenergetycznej, wysokoprzetworzonej żywności, restauracji typu fast food oraz tak zwanych comfort food, które nie tylko sprzyjają otyłości, ale również negatywnie wpływają na zdrowie. Jako szczególnie niebezpieczne jawią się reklamy skierowane do dzieci, którym nie tylko brak odpowiedniej wiedzy, ale również kompetencji krytycznych, dzięki którym mogłyby bronić się przed skierowanych w ich kierunku manipulacją. Co istotne, właśnie…

View original post 259 słów więcej

Środowisko a wybory żywieniowe

Jeśli jesteście zainteresowani tematyką żywienia, nie tylko od strony wartości odżywczych, zapraszam do lektury 🙂

Socjolog od kuchni

Wspominałam już w swoim wcześniejszym wpisie o problematyczności wolnego wyboru. Nie ulega wątpliwości, że podejmując decyzję nie działamy w sposób czysto racjonalny. Nie jesteśmy maszynami, które na podstawie dostępnych informacji dokonują czysto matematycznych kalkulacji i na ich podstawie podejmują działania. Nie udało się jeszcze stworzyć komputera, który potrafiłby w pełni naśladować ludzki sposób myślenia, który uwzględnia normy, wartości, emocje, umiejscowienie w strukturze społecznej. Zagadnienie decyzyjności należy badać na wielu różnych połaszczyznach, od neuronauk po socjologię i z pewnością w przyszłości pochylę się nad nim bardziej wnikliwie. Tymczasem, w myśl zasady “znaj swoje ograniczenia”, chciałabym rozważyć zagadnienia wpływu środowiska na żywienie.

Jednym z aspektów podejmowania decyzji jest dostępność określonych możliwości wyboru, które ściśle wiąże się ze środowiskiem, w którym jednostka funkcjonuje. Jak zauważa Beata Tobiasz-Adamczyk „Dowiedziono, że na zachowania związane z żywieniem istotny wpływ wywiera środowisko społeczne. Do grup społecznych oddziałujących na zachowania związane  z żywieniem nalezą: rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza…

View original post 895 słów więcej